1. מד מהירות לייזר ••••
Israeli police extorts money abusing LTI 20-20 laser gun (Ladar/Lidar) speedtreap - אמינותו של מד מהירות לייזר; מכמונות מהירות בשירות משטרת...
  ...מכמונת מהירות לגולשים באינטרנט מדידה של מהירות הגלישה ברחבי תבל בלי גלאי או משבש לייזר ייעוץ טלפוני חינם מוגש כשרות לגולשים באתר מדוד מהירות גלישתך...
  ...ממל"ז ממלז מד מהירות לייזר - אקדח לייזר, משטרה, משטרת ישראל, בית משפט לתעבורה, אמנון שטרסנוב, בית המשפט העליון, אכיפת מהירות , מהירות מופרזת, אמינות...
  ...מדידה, אמינות מכשיר, הממל"ז אמין אכיפת מהירות, אמינות ממל"ז, אמיינות מדידה, אמינות מכשיר, אקדח לייזר , בית המשפט העליון, בית משפט לתעבורה, גלאי,...
http://stop-abuse.net/LTI2020/index.htm

2. פסיקה - פסקי דין - מכמונות מהירות - מחיקת כתב אישום - ממל"ז ••••
סקירת הפסיקה בישראל על אופן השימוש בממל''ז לאכיפת מהירות - מכמונות מהירות - מד מהירות לייזר - אקדח לייזר
  ...מערכות של ממל"ז הושבתו, שכן נמצא כי אינן אמינות לצורך אכיפת מהירות. בדיעבד התברר כי ההשבתה הייתה זמנית. המשטרה צפצפה על בית הדין הצבאי ובית המשפט...
  ...משטרת ישראל נטלה חרות לעצמה לבצע אכיפת מהירות עד לטווח של 600 מטרים בניגוד להנחיות היצרן המגביל מדידה לטווח של 275 מטרים בלבד בטווח גדול יותר נדרשת...
  ..."הוכח בפני בית המשפט שהמכשיר עלול להפיק קריאות מהירות שגויות, באופן שלא ניתן לבסס על תוצאותיו, ממצאים ברמת הודאות הנדרשת במשפט הפלילי."
http://stop-abuse.net/LTI2020/psika.htm

3. Errors, Faults & Problems of LTI 20-20 LIDAR אכיפת מהירות או קופה רושמת ••••
Israeli police extorts money abusing LTI 20-20 laser gun (Ladar/Lidar) speedtreap - אמינותו של מד מהירות לייזר; מכמונות מהירות בשירות משטרת...
  ...- ממל"ז ממלז מד מהירות לייזר - אקדח ליייזר, משטרה, משטרת ישראל, בית משפט לתעבורה, אמנון שטרסנוב, בית המשפט העליון, אכיפת מהירות, מהירות מופרזת, אמינות...
  ...מדידה, אמינות מכשיר, הממל"ז אמין אכיפת מהירות, אמינות ממל"ז, אמיינות מדידה, אמינות מכשיר, אקדח לייזר, בית המשפט העליון, בית משפט לתעבורה, גלאי,...
  ...הממל"ז אמין, השופט אמנון שטרסנוב, ישראל, מד מהירות לייזר , מהירות מופרזת, מהירות, מכמונות מהירות, מכמונות, מלכודות מהירות, ממל"ז, ממלז, משטרה, משטרת...
http://stop-abuse.net/LTI2020/index.htm

4. מד אמינות מופרזת: מאבקם של עוה"ד שמחה ניר, אשר ארבל ••••
מדוע יש להגביל את השימוש בממל''ז לאכיפת מהירות - מלכודות מהירות - מד מהירות לייזר - אקדח לייזר
http://stop-abuse.net/LTI2020/Levi_Atia2.htm

5. בית המשפט העליון טרם קבע אם פסיקתו של ירון לוי בעניין ממל"ז תקפה ••••
מדוע יש להגביל את השימוש בממל''ז לאכיפת מהירות - מלכודות מהירות - מד מהירות לייזר - אקדח לייזר
http://stop-abuse.net/LTI2020/Levin13-9-00.htm

6. חוות דעת של המומחה המשפטי לעניין אכיפת מהירות באמצעות ממל"ז ••••
סקירה משפטית על אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר (ממלז) המשמש לאכיפת מהירות ונחשב כאמין לפי פסיקת בית-המשפט העליון
  אם אכן עברת עבירת מהירות ואת/ה רוצה לנצל פרצות בפסיקה או בחוק אני לא הכתובת, פנה לעו"ד. ואולם אם את/ה בטוח/ה כי לא עברת עבירה, כרשום בדו"ח או בכתב אישום,...
  ...speedtrap technical issues tickets אכיפת מהירות אמינות ממל"ז אמינות מדידה אמינות המדידה באמצעות מכשיר אקדח לייזר ארצית בית המשפט העליון בית משפט לתעבורה...
  ...דו"ח הממל"ז אמין השופט אמנון שטרסנוב ישראל מד מהירות לייזר מהירות מופרזת מהירות מכמונות מהירות מכמונות מלכודות מהירות ממל"ז ממלז משטרה משטרת ישראל משטרת...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Expert.htm

7. חוות דעת של המומחה המשפטי לעניין אכיפת מהירות באמצעות ממל"ז ••••
סקירה משפטית על אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר (ממלז) המשמש לאכיפת מהירות ונחשב כאמין לפי פסיקת בית-המשפט העליון
  אם אכן עברת עבירת מהירות ואת/ה רוצה לנצל פרצות בפסיקה או בחוק אני לא הכתובת, פנה לעו"ד. ואולם אם את/ה בטוח/ה כי לא עברת עבירה, כרשום בדו"ח או בכתב אישום,...
  ...speedtrap technical issues tickets אכיפת מהירות אמינות ממל"ז אמינות מדידה אמינות המדידה באמצעות מכשיר אקדח לייזר ארצית בית המשפט העליון בית משפט לתעבורה...
  ...דו"ח הממל"ז אמין השופט אמנון שטרסנוב ישראל מד מהירות לייזר מהירות מופרזת מהירות מכמונות מהירות מכמונות מלכודות מהירות ממל"ז ממלז משטרה משטרת ישראל משטרת...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Experts.htm

8. ממל"ז ממל"ז אקדח הלייזר לא נועד להלחם בתאונות דרכים ••••
סקירה עיתונאית, משפטית וטכנית על אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר (ממלז) המשמש לאכיפת מהירות ונחשב כמכשיר אמין - מדוע הבעייה האמיתית טרם...
  ...אם אכן עברת עבירת מהירות ואת/ה רוצה לנצל פרצות בפסיקה או בחוק אני לא הכתובת, פנה/י לעו"ד. ואולם אם את/ה בטוח/ה כי לא עברת עבירה, כרשום בדו"ח או ב כתב...
  ...speedtrap technical issues tickets אכיפת מהירות אמינות ממל"ז אמינות מדידה אמינות המדידה באמצעות מכשיר אקדח לייזר ארצית בית המשפט העליון בית משפט לתעבורה...
  ...דו"ח הממל"ז אמין השופט אמנון שטרסנוב ישראל מד מהירות לייזר מהירות מופרזת מהירות מכמונות מהירות מכמונות מלכודות מהירות ממל"ז ממלז משטרה משטרת ישראל משטרת...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Marksman.htm

9. כל מה שרצית לדעת על אקחד הלייזר ולא העזת לשאול ••••
1. בעיות בהפעלת מד מהירות לייזר - ממל"ז - בשירות משטרת ישראל •••• מדוע יש להגביל את השימוש בממל''ז לאכיפת מהירות - מלכודות מהירות - מד מהירות לייזר -...
  ...בעיות בהפעלת מד מהירות לייזר - ממל"ז - בשירות משטרת ישראל •••• מדוע יש להגביל את השימוש בממל''ז לאכיפת מהירות - מלכודות מהירות - מד מהירות לייזר -...
  ...לייזר - אקדח לייזר מסקנות העד המומחה לאחר בחינה של ממל"ז הממל"ז מודד מהירות של "כתם הלייזר" ולא של המטרה הנבחרת - לכן אין להשתמש בו לאכיפת מהירות של...
  ......תכונות ההחזריות של מכונית ספציפית, אין זה מן הראוי שתאכוף מהירות באמצעות ממל"ז בטווח העולה על 275 מטרים, וזאת כמשתמע מהאמור ב- עמ' 40 של מדריך...
http://stop-abuse.net/LTI2020/idx.htm

10. עתירה לבג"צ אמינות המדידה של ממל"ז ••••
על המשרד לבטחון פנים לענות: מדוע לא תופסק הפעלת ממכמונת מהירות מסוג מד מהירות לייזר דגם LTI 20-20 בשיטת ההצבעה כאשר המכשיר מוחזק ידנית בכבישי מדינת ישראל...
  "קרן הלייזר של מד מהירות כלי הרכב עלולה לפגוע בעיני הנוסעים" נטען בעתירה שהוגשה לבג"ץ לביטול השימוש שעושה המשטרה במכשיר הלייזר הידני שמואל דקלו 22/05/03...
  ...עתירה המבקשת לבטל את השימוש שעושה המשטרה במכשיר הלייזר הידני המודד מהירות של מכוניות בכבישים, הוגשה היום (ה') לבג"ץ. מנהל מנכ"ל חברת גיאו בר, הנדסה...
  ...ברכה מציין, כי על-פי ממצאי התקן הישראלי לוחית הזיהוי איננה יעילה בהחזרת קרן לייזר למרחק העולה על 250 מטר ולכן כל מדידה מעבר למרחק זה איננה מדויקת....
http://stop-abuse.net/LTI2020/globes_AH.htm


© דורון טל תגובות של דורון טל למאמרי מחלקה ראשונה מכתבו של דורון טל לועדה לבחירת שופטים